Yakın geçmiş kahini: Edgar Cayce

732
İzlenme

Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan, sıradan bir kişinin yaşamı boyunca sürdürdüğü çalışmalara ilgi duyuyor. O, bir çok yönden gerçek anlamda sıradan bir kimseydi: Eşini seven bir koca, iki çocuk babası, usta bir fotoğrafçı, Amerika’da pazar günleri din eğitimi veren okullara kendini adamış bir öğretmen, gayretli bir bahçıvan. Yine de, yaşamı boyunca tüm zamanların en yetenekli ve olağanüstü medyumu oldu. Onun adı Edgar Cayce’di.

43 yıllık yetişkin yaşamında, bir kanepeye uzanıp gözlerini kapattıktan ve ellerini karnı üzerine kavuşturduktan sonra kendini bir çeşit uyku durumuna sokan Edgar Cayce, esrarengiz bir yetenek sergiliyordu. Bu gevşeme ve meditasyon konumu, ona zihnen tüm zaman ve uzayla temas kurma olanağı sağlıyordu. Bu konumda, “Evrenin sırları nedir?” yada “Bu siğili nasıl yok edebilirim?” gibi çok farklı sorulara yanıt verebiliyordu. Onun sorulara verdiği yanıtlara “okuma” adı verildi ve bu okumalarda o denli değer verilen, esin kaynağı olan konulara değiniliyordu ki, bugüne değin dengeli beslenme ve kişisel ilişkilerin geliştirilmesinden tutun da, yaşamsal hastalıkların üstesinden gelme ve Tanrı’ya yakınlaşma pratiğine değin her konuda, insanlar onun söylediklerinde uygulamaya değer bir şeyler buldular.

Cayce’in ölümünden yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, okumaların içerdiği ve zamanın eskitemediği materyal üzerine
yaklaşık bir düzine biyografik çalışma yapılmış, çeşitli yönleriyle bu kişinin yaşamı ve çalışmalarıyla ilgili 300’den fazla kitap ortaya
çıkmıştır. Bu kitapların kapsadığı engin bilginin değeri öylesine fazladır ki, herhalde Edgar Cayce bile 20.yüzyılın ikinci yarısı
üzerinde bunların yaptığı etkiyi tahmin etmekte zorlanırdı. 60 yıl önce “meditasyon”, “Akaşik kayıtlar”, “ruhsal
büyüme”, “auralar”, “ruh eşleri”, “holistik anlayış” gibi kavramların, yüzlerce-binlerce insanın günlük kelime dağarcığına gireceğini kim bilebilirdi ki? Onun yaşam öyküsü ve çalışmaları Thomas Sugrue’nün 1942’de yazdığı “There Is a River”, Jess Stern’in 1967’de yazdığı “The Sleeping Prophet”, Gina Cerminara’nın 1950’de yazdığı “Many Mansions” ve Sidney Kirkpatrick’in 2000’de yazdığı “Edgar Cayce- An American Prophet” adlı kitaplarda kapsamlı olarak işlendi.

caycebgstudio

Yetişkin yaşamının kırk yıldan fazla bir bölümünde, Cayce her gün bir kanepe üzerine uzanarak ellerini karnına kavuşturur ve uykuya dalardı. İlgili kişinin ismi ve dünyanın neresinde olursa olsun oturduğu yer bilgisi kendine verildikten sonra, normal bir ses tonuyla konuşmaya başlar ve bu kişi hakkında tüm soruları yanıtlardı. “Okuma” adıyla bilinen bu yanıtlar bir stenograf tarafından kayıtlara geçirilir, bir kopyası dosyada saklanarak, diğeri bu bilgiyi isteyen kişiye gönderilirdi.

Bugün, Virginia, Virginia Beach’de kurulu olan Association for Research and Enlightenment, Inc. (A.R.E.) adlı örgütünün dosyalarında Edgar Cayce’in verdiği okumalardan oluşan 14.000’den fazla kopya bulunuyor.Bu bilgiler halka açık olup, okuma almak için soru soran kimselerden elde edilen izleme raporlarıyla birlikte dosyalanmış bulunuyorlar. Bu materyal, şimdiye değin tek kaynaktan elde edilmiş en büyük ruhsal bilgi birikimini temsil etmektedir. 1931 yılında Cayce tarafından, onun verdiği bilgiler üzerinde araştırma yapmak ve bunları yaymak amacıyla kurulan ve Cayce’in 1945 yılında öldüğü zaman üye sayısı bir kaç yüz kişiyi aşmayan bu örgüt, bugün dünya çapında faaliyet göstermektedir. Çiftlikte yetişen basit bir çocuk iken, daha sonra yeryüzünün tanıdığı en güvenilir insan ve çok yönlü bir medyum olan bu kimsenin yaşam çalışmalarından sayısız kimse etkilenmiştir.
Örgüt, Cayce okumalarının dışında çok geniş bir kitaplığa sahiptir: Edgar Cayce books, New Age books, Self Help books, Metaphysical Books.

 

1901’den beri, akla gelebilecek her inanç ve meslekten gelen insanlar, Cayce’in okumalarında verilen bilgi üzerine araştırmalar yapmıştır. Her yaş grubundan insanın yanı sıra, bu engin materyal eğitimcilerin, tarihçilerin, ilâhiyatçıların, tıp doktorlarının ve bilim adamlarının da dikkatini çekmiştir. Kuşkusuz, bu ilginin bir nedeni, bu kimselerin çalışma alanı ne olursa olsun, Cayce’in kendi çağının çok ilerisinde olduğu gerçeğinin sürekli kanıtlanmış olmasıdır. O, onlarca yıl önce beslenmenin, davranışların, duyguların, beden hareketlerinin ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal hastalıkların sağaltımında hastaya düşen görevin önemini vurgulamıştı. Bunun sonucu olarak, “holistik tıbbın babası” diye ün yaptı ve insan bedeninin işleyiş biçimini açıklayan, sağlıklı yaşam koşullarını öngören bir kimse olarak takdir edildi. Psikoloji alanında çoğu kez Carl Jung ile karşılaştırıldı. Eğitimde, Rudolf Steiner ve Dr. Richard H. Drummond ile birlikte akla geldi. Dünyanın en tanınmış ilâhiyatçılarından olan Drummond, Cayce’in verdiği ruhsal bilgiler için, “20.Yüzyılın en mükemmel dinsel açıklamalarıdır” dedi.

Tarih alanında, Cayce okumaları Yahudiliğe ilham kaynağı oldu ve söyledikleri ölümünden on yıl sonra doğrulandı. Dünya olaylarıyla ilgili olarak, komünist sistemin çöküşünü 50 yıl öncesinde görmüştü. Fizik alanında, profesör ve aynı zamanda Amerikan Fizikçiler Birliği üyesi olan bir kişi, partikül teorisi ile Edgar Cayce’in bilgi edinme yöntemi arasında bir bağlantı olduğuna ilişkin bir kuram geliştirdi. Cayce’in medyum olarak verdiği bilgiler içinde sözü edilen kavram ve düşünceler, defalarca bilim ve tarih tarafından doğrulanmış bulunuyor. Bu esin kaynağının zenginliği nedeniyle, diğer ülkelerde yayımlanan çeviriler bir tarafa, bu kimsenin yaşamı ve çalışmalarındaki çeşitli yönleri konu alan yüzlerce kitap yayımlandı.

edgarcayce

 

admin