Anakıta: Köklere Genetik Yolculuk

242
İzlenme

2003 yılında yayınlanan bu belgeselde nihayet tarihçiler ve soybilimciler yüzyıllardır sorulan bazı soruları cevaplamak için kanıt sağlamıştır.
Afrikalı atalarının köleleştirilmesi ve etnik kimlikle reradikasyonu beri ilk defa, DNA analizinin gelişmesi ile kökleri araştırabilmek mümkün hale gelmiştir

Tarihte ilk defa ,Bristol’den yola çıkan bir kadın kadın Kamerun kıyılarında küçük bir adada yaşayan Afrikalı akrabalarını izini bulmayı başardı. İngiltere’nin Afrika – Karayip toplumunun büyük çoğunluğu Karayip şeker tarlalarında köle olarak çalışan ailelerinden ve evlerinden alınan milyonlarca Afrikalıdan türemiştir.

Çalışma, bugüne kadar kölelerin soyundan belirli köklerini araştırmak için yaplmış en kapsamlı girişim olarak adlandırılabilinir. 229 gönüllünün (109 erkek ve 120 kadın)’dan bir ağız çubukla anonim DNA örnekleri alındı.
Tüm gönüllüler için tek kriter dört Afro – Karayip dedesi vardı .

admin