1984 yılının 15 Haziran´ında İstanbul´da Çekmece´den Bostancı´ya kadar uzanan alanın üzerinde saat 22:00 civarında yüzlerce insan, önce yıldız kayması sandıkları parlak ışıklar saçan üç cismi gözlemlediler. Cisimler denizin üzerine inecek kadar alçalınca, gazetelere ve yetkili kurumlara sayýsýz telefon edildi. Yeþilköy Hava Meydaný yetkilileri, yaptýklarý açýklamada cisimleri gördüklerini, dürbünle izledikleri belirttiler. Cisimler bilinen uçuş araçlarýndan değildiler. Yine ayný yýlda, Ýstanbul Kandilli´de oturan ve dostlarýyla yalýsýnýn bahçesinde yemek yiyen Nilgün Sapmaz, tepelerin üzerindeki aðaçlarýn arasýndan çýkan disk biçiminde, rengarenk ýþýklar saçan bir cismi gördü. Dürbünle baktýklarýnda normal olmayan bir cisimle karþýlaþtýlar.

admin

İstanbul’da UFO Gözlemi – 15 Haziran 1984