Arkaim – Ural eteklerinde binlerce yıllık gizem

arkaim-on-turk-kale-kenti-730x547
Arkaim; Ural dağları eteklerinde, Chelyabinsk yakınlarında bincellerce yıllık bir yerleşke.
İnanılan ise, manyetik alanın fiziksel olarak bedende hissedilebilmesi.

M.Ö 2000 yılına kadar giden bir geçmişe sahip olan yerleşkenin şekli Atlantis’e benziyor.
arkaim

Tarih öncesi bir orijine dayanmayan bir insan topluluğu düşünülemez. Ne yazık ki biz Türkler batı aleminin tarih ve arkeolojik araştırmalarında, etnik sınıflandırmada kenarda köşede bırakılır ve bir de “barbar” sıfatı ile tanımlanırız. Bozkırlarda prehistorik devirlerden beri devamlılık gösteren ve inkar edilemeyen yakın bağlarla zincirlenen kültürler Türkler’in orijini midir ? Bu suale objektif olarak verilecek cevap şüphesiz “EVET” olacaktır. Çünkü tarih yazılırken satırlar tahrif edilebilir ama tarihin temelini teşkil eden arkeolojik deliller inkar edilemez.

Prof. Dr. Taner Tarhan
BOZKIR MEDENIYETLERININ KISA KRONOLOJİSİ Makalesi

Ural’da en fazla incelenmiş şehir, Arkaim’dir; beş bin yıllık bir şehirdir. Burada metalürji ustaları yaşamışlardı. Onlar, bakır ve gümüş çıkarmışlar, onlardan bronz elde etmişlerdi. Arkaim avlularının en az yarısında metalden yapılmış soba vardı. Gece gündüz ateşleri hiç sönmedi. Urallılar, ufak el-işi eşyâlarını Altay’a götürmüşlerdi.

Murad Adji, Moskova, 1999 Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi

admin